Doelstellingen en organisatie

De Stichting Zomerkampen Breda heeft tot doel vakantiekampen te organiseren voor jeugdigen en jongeren waarbij zij in de gelegenheid gesteld moeten worden te komen tot een maximale ontplooiing. Eenvoudig komt het erop neer dat de stichting kinderen uit Breda een prettige vakantie aanbiedt voor een zo laag mogelijk bedrag.

Vrijwilligers zijn het hele jaar bezig

De ZOKA is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat ongeveer 15 mensen zich in hun vrije tijd nagenoeg het gehele jaar bezig houden met de voorbereidingen en de nazorg van de kampweken. In de voorbereidingen wordt subsidie aangevraagd bij de Gemeente Breda, worden vergunningen geregeld met GGD, Gemeentes, Brandweer, Staatsbosbeheer e.d.. Via wijkbladen, dagbladen, buurthuizen en scholen worden vrijwilligers en deelnemers geworven. Materialen worden besteld, leveranciers voor voedingswaren gezocht enz.

Voor kinderen uit Breda

De Stichting Zomerkampen Breda richt zich primair op kinderen uit Breda en diens randgemeenten. Als na 1 april van het huidige kampjaar blijkt dat er in bepaalde kampweken nog plaatsen vrij zijn, zijn ook kinderen buiten Breda welkom om zich op te geven.