Aartsenfruit Kids Foundation

Elk jaar wordt ZOKA gesteund door de Aartsenfruit Kids Foundation. Deze stichting sponsort de deelname van de Zomerkampen voor kinderen met weinig financiële middelen. Wij danken Aartsenfruit heel hartelijk voor hun steun.

De Aartsenfruit Kids Foundation heeft als doelstelling om kinderen in Nederland en België te helpen. Kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kinderen met een beperking, slechte gezondheid, het ontbreken van financiële middelen of specifieke (speel)faciliteiten.

Kijk voor meer informatie op De Aartsenfruit Kids Foundation.