Bestuursleden

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Wilfred Huijsmans Voorzitter
Kenny Moerkens Secretaris
Jos van Roestel Penningmeester
Max van Kuipers Bestuurslid Activiteiten
Dianne van Oeffelen Bestuurslid Werving en Publiciteit
Florian Muelkens Bestuurslid Sponsoring en Voeding
Sjarai Verhoek Bestuurslid Vrijwilligerscoördinatie
Wilfred Huijsmans Bestuurslid Materialen, Vervoer en Verblijf